Тукай муниципаль Советы(карарлар,әмерләр)

"18" сентябрь 2017ел,№ 18/5 санлы Карар. Бюджет, салымнар, финанслар һәм икътисад буенча даими комиссия составына үзгәрешләр кертү турында (21.09.2017)

«18» сентябрь 2017 ел,№ 18/4 санлы КАРАР. «Тукай муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазифаларны башкаручыларның һәм килешү буенча башкарма комитет җитәкчесе вазифасын башкаручының керемнәре, чыгымнары, милеге һәм милек бурычлары турындагы мәгълүматны «Тукай муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендәге рәсми сайтында һәм массакүләм мәгълүмат чараларында бастыру Тәртибен раслау турында (21.09.2017)

«18» сентября 2017 ел.№ 18/3 санлы КАРАР. «Тукай муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләрнең вәкиленә (эш бирүчесенә) коммерциянеке булмаган оешмалар белән (сәяси партиядән тыш) түләүсез нигездә бер генә идарәче башкарма орган сыйфатында идарә итүдә катнашуга яки аларның коллегиаль идарә органнары составына керүгә рөхсәт алу тәртибе турындагы Положениене раслау турында (21.09.2017)

"18"сентябрь 2017ел,№ 18/2 санлы КАРАР. Тукай муниципаль районында балаларга һәм үсмерләргә, яшьләргә хәрби-патриотик тәрбия бирүнең торышы һәм үсеш перспективалары турында (20.09.2017)

18 сентябрь 2017 ел №18/1 санлы КАРАР. 2017 елның беренче яртысына районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре турында хисап (19.09.2017)

14.08.2017 ел .317/6 санлы КАРАР.Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы муниципаль милеген алу турында. (19.08.2017)

14.08.2017ел. 17/4 санлы КАРАР. Тукай МР Түбән Суыксу авыл җирлекләренең генераль планнарын раслау турында (18.08.2017)

14.08.2017ел. 17/5 санлы КАРАР. Тукай МР Кече Шилнә авыл җирлекләренең генераль планнарын раслау турында (18.08.2017)

14.08.2017ел.№17/3 санлы КАРАР.«Тукай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советының «Тукай муниципаль районының 2017 елга һәм 2018, 2019 елларның планлы чорына бюджеты турында»гы карарына (№11/2, 12.12.2016) үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында. (18.08.2017)

14.08.2017 ел.№17/2 санлы КАРАР.2018 елга һәм 2019 елның планлы чорына Тукай муниципаль районы бюджетын тәэмин итү өчен өстәмә нормативлар белән күчерелгән акчаларны тигезләүгә дотацияләрне алыштыруны килешү турында. (18.08.2017)

Битләр: ( 1 ) 2 3

Copyright © 2003-2017
Хата таптыгызмы? Сүзне яки җөмләне билгеләгез һәм CTRL+ENTER басыгыз
Яндекс цитирования