Тукай муниципаль Советы(карарлар,әмерләр)

РЕШЕНИЕ №вн/2 «08» декабря 2017 года «О конкурсе на замещение должности Руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района Республики Татарстан» (09.12.2017)

Приложения к РЕШЕНИЮ №вн/2 «08» декабря 2017 года «О конкурсе на замещение должности Руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района Республики Татарстан» (09.12.2017)

РЕШЕНИЕ №вн/1 «08» декабря 2017 года «О признании утратившим силу решения Совета Тукаевского муниципального района от 20.10.2017 №вн/2" (08.12.2017)

30.10.2017ел,№19/4 санлы Карар. Тукай муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районының балигъ булмаганнар белән эшләү һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе турында»гы карарына (№9/9, 27.12.2011 ел) үзгәрешләр кертү турында (02.11.2017)

30. 10.2017ел,№19/2 санлы Карар.Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы муниципаль милекне читләштерү турында (02.11.2017)

30. 10.2017ел,№19/2 санлы Карар.«Тукай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советының «2017 елга һәм 2018, 2019 елларның планлы чорына Тукай муниципаль районы бюджеты турында»гы карарына (№11/2, 12.12.2016 ел) үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында (02.11.2017)

30.10.2017ел,№19/1 санлы Карар.2016-2017 уку елына Тукай муниципаль районы мәгариф системасы эшчәнлеге нәтиҗәләре турында хисап (02.11.2017)

"18" сентябрь 2017ел,№ 18/5 санлы Карар. Бюджет, салымнар, финанслар һәм икътисад буенча даими комиссия составына үзгәрешләр кертү турында (21.09.2017)

«18» сентябрь 2017 ел,№ 18/4 санлы КАРАР. «Тукай муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазифаларны башкаручыларның һәм килешү буенча башкарма комитет җитәкчесе вазифасын башкаручының керемнәре, чыгымнары, милеге һәм милек бурычлары турындагы мәгълүматны «Тукай муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендәге рәсми сайтында һәм массакүләм мәгълүмат чараларында бастыру Тәртибен раслау турында (21.09.2017)

«18» сентября 2017 ел.№ 18/3 санлы КАРАР. «Тукай муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләрнең вәкиленә (эш бирүчесенә) коммерциянеке булмаган оешмалар белән (сәяси партиядән тыш) түләүсез нигездә бер генә идарәче башкарма орган сыйфатында идарә итүдә катнашуга яки аларның коллегиаль идарә органнары составына керүгә рөхсәт алу тәртибе турындагы Положениене раслау турында (21.09.2017)

Битләр: ( 1 ) 2 3 4

Copyright © 2003-2017
Хата таптыгызмы? Сүзне яки җөмләне билгеләгез һәм CTRL+ENTER басыгыз
Яндекс цитирования