Яңа коронавирус йогышы таралуны булдырмау максатларында кертелгән тыюлар һәм чикләүләр гамәлдә булган чорда Татарстан Республикасында хәрәкәт итүгә махсус рөхсәтләр бирү Тәртибе

1 апрель 2020 ел., чәршәмбе

Яңа коронавирус йогышы таралуны булдырмау максатларында кертелгән тыюлар һәм чикләүләр гамәлдә булган чорда Татарстан Республикасында хәрәкәт итүгә махсус рөхсәтләр бирү Тәртибе

Татарстан Республикасында яңа коронавирус инфекциясенең алга таба таралуын кисәтү максатларында һәм «Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче системасы идарәсе органнары һәм көчләре өчен югары әзерлек режимын кертү турында» 2020 ел, 19 март, 129 нчы карары нигезендә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ::

1. «Татарстан Республикасында яңа коронавирус йогышы таралуны булдырмау чаралары турында» 2020 елның 19 мартындагы 208 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020 елның 25 мартындагы 218 номерлы, 2020 елның 27 мартындагы 223 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән), аны түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә:

1. Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарның көндезге катнашуы белән ял, күңел ачу, тамаша, мәдәни, физкультура, спорт, күргәзмә, мәгърифәтчелек, реклама һәм башка шундый чаралар уздыру, шулай ук тиешле хезмәтләр күрсәтү, шул исәптән мәдәният һәм ял паркларында, сәүдә һәм сәүдә-күңел ачу үзәкләрендә (комплексларда), аттракционнарда һәм гражданнар күпләп йөри торган башка урыннарда да рөхсәт ителми.

2. Татарстан Республикасы территориясендә 28.03.2020 дән алып санитар-эпидемиологик хәлне яхшыртканчы эшне туктатып тору:

а) сәүдә, сәүдә-күңел ачу үзәкләре (комплекслар), ваклап сату базарлары, аларда булган азык-төлек товарлары, даруханәләр һәм даруханә пунктларыннан тыш;

б) ваклап сатуның башка объектларыннан тыш:

даруханәләр, даруханә пунктлары;

азык-төлек товарлары сатучы объектлар;

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 27 мартындагы 762-р номерлы күрсәтмәсе белән расланган беренче чиратта кирәкле азык-төлек булмаган товарлар исемлегенә кертелгән товарлар сата торган объектлар, шулай ук мобиль элемтә хезмәтләре күрсәтүгә шартнамәләр төзү гамәлгә ашырыла торган объектлар;

в) җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтү объектлары, гражданнар тарафыннан мондый объектларның биналарына кермичә чыгаруга хезмәт күрсәтүдән тыш, шулай ук заказлар китерүдән тыш;

г) матурлык салоннары, СПА-салоннар, косметика, массаж салоннары, соляриев, мунча, саун һәм мондый хезмәтләр күрсәтелә торган башка объектлар.

Чикләүләр, аларны сатып алучыга китереп торган товарлар сатуга, шулай ук дистанцион ысул белән, ирекле сату Россия Федерациясе законнары белән тыелган яки чикләнгән товарлардан тыш, шулай ук тиешле оешмалар хезмәткәрләренә җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтүгә кагыла.

3. 28.03.2020 елдан Татарстан Республикасы территориясендә санитар-эпидемиологик хәлне яхшырту өчен санатор-курорт оешмаларында (санаторийларда), санатор-сәламәтләндерү балалар лагерьларында (хезмәт командировкаларында яки хезмәт сәфәрләрендә булган затлардан тыш) гражданнарны кабул итүне һәм урнаштыруны туктатырга.

Әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән оешмаларга аларда урнаштырылган затларга карата:

үз-үзеңне изоляцияләү һәм кирәкле санитар-эпидемиологик чаралар үткәрү өчен, аларның яшәү вакыты тәмамланганчы, аны озайту мөмкинлегеннән башка, шартлар тәэмин итәргә;

кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча Федераль хезмәт аңлатмалары нигезендә әлеге затларның яшәү биналарында аларны тукландыруны оештырырга.

4. 30.03.202020 елдан санитар-эпидемиологик хәлне яхшырту өчен туктатырга:

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә дәүләт, муниципаль һәм башка хезмәтләр күрсәтү турында гаризалар һәм документлар кабул итү;

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу, туу, үлүдән тыш, шулай ук гаилә законнары нигезендә аерым шартлар булганда никах теркәү дә каралган.

5. 30.03.202020 санитар-эпидемиологик хәлне яхшыртканчы йөкләргә:

а) 65 яшьтән өлкәнрәк гражданнар, шулай ук әлеге карарның кушымтасында күрсәтелгән авырулар булган затлар, гомеренә һәм сәламәтлегенә турыдан-туры янау очракларыннан тыш, яшәү (тору) урыннарыннан китмәскә. Күрсәтелгән чикләү эш урынында булу эш бирүченең эшләвен тәэмин итү өчен, эш бирүченең документы (белешмәсе) булганда, эш бирүченең Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнгән форма буенча документы (белешмәсе) булганда, критик әһәмияткә ия булган оешма һәм хакимият органнары җитәкчеләренә һәм хезмәткәрләренә кагылмый.;

б) ашыгыч (кичектергесез) медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү очракларыннан һәм тормышка һәм сәламәтлегенә турыдан-туры янау очракларыннан тыш, шулай ук әлеге карар нигезендә гамәлгә ашыру чикләнмәгән товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алуның якындагы урынына бару, яшәү (тору) урыныннан 100 метрдан артмаган арада йорт хайваннарын йөртү, калдыклар җыелуның якындагы урынына кадәр калдыклар чыгару очракларыннан тыш, яшәү (тору) урыныннан 100 метрдан артмаган арада йөртү. Эш бирүче документы (белешмәсе) булганда, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнгән форма буенча эш бирүченең законнар нигезендә туктатылмаган эшчәнлекне гамәлгә ашыру белән бәйле булса, Татарстан Республикасы территориясе буенча хәрәкәт итү рөхсәт ителә;

в) гражданнарны җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу буенча хезмәтләр күрсәтү очракларыннан тыш, 1,5 метрдан да ким булмаган дистанцияне (социаль дистанция), шул исәптән җәмәгать урыннарында һәм җәмәгать транспортында, шул исәптән җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу буенча хезмәтләр күрсәтү очракларыннан тыш, үтәргә;

г) гражданнарның уртак булуына бәйле эшчәнлек алып баручы хакимият органнары, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар, шулай ук башка затларның, гражданнарның (шул исәптән хезмәткәрләрнең) социаль дистанцияне үтәүне тәэмин итәргә, шул исәптән махсус тамга төшерү һәм биналарда, төзелмәләрдә, корылмаларда (аларда) булу һәм махсус режим билгеләү юлы белән, тиешле территориядә (әйләнә-тирә территорияне дә кертеп), тиешле территориядә (шул исәптән хезмәткәрләр), тиешле территориядә (биналарда, корылмаларда, корылмаларда) булу);

д) чит дәүләтләр территориясеннән кайткан гражданнар:

беренче респиратор симптомнар барлыкка килгәндә, кичекмәстән медицина оешмаларына кермичә, өйдә медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итәргә;

үтәргә режимы изоляция өйдә;

е) чит дәүләтләр территориясеннән кайткан гражданнар белән изоляцияне тәэмин итү чорында бергә яшәүче затларны 14 календарь көн эчендә өйдә үз-үзеңне изоляцияләүне тәэмин итәргә.

Беренче абзацларда билгеләнгән чикләүләр – әлеге пунктның өченче өлешендә медицина ярдәме күрсәтү очракларына, дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары, хокук саклау органнары, гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр эшләре органнары һәм аларга буйсынган оешмалар, кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек органнары, башка органнарның гражданнарның тормышын, сәламәтлеген һәм башка хокукларын һәм ирекләрен турыдан-туры яклауга, шул исәптән җинаятьчелеккә каршы тору, җәмәгать тәртибен саклауга юнәлдерелгән гамәлләр өлешендә эшчәнлеге кагылмый., һәм җәмәгать куркынычсызлыгын тәэмин итү, шулай ук гражданнарга Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты билгеләгән тәртиптә бирелгән махсус рөхсәтләре булган очракта.

6. 30.03.2020 елдан башлап, санитар-эпидемиологик хәлне яхшыртканчы, паркларга, урман паркларына керү һәм аларда булуны тыю. Әлеге тыю әлеге объектларга хезмәт күрсәтүче оешмалар хезмәткәрләренә кагылмый.

7. Оешмаларга һәм шәхси эшмәкәрләргә:

тәмәке тарту, кальянов куллану өчен кальяннар бирү буенча хезмәтләр күрсәтүгә юл куймаска;

хезмәткәрләргә өйдә үз-үзеңне изоляцияләү режимын үтәүне тәэмин итүдә ярдәм күрсәтү;

кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) идарәсе запросы килеп ирешкән очракта, аның хезмәт функцияләрен үтәү белән бәйле рәвештә коронавирус инфекциясе белән авырган барлык контактлар турында мәгълүматны тиз арада тапшырырга, авырган эш урыннарын һәм бүлмәләрне дезинфекцияләүне тәэмин итәргә.

8. Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең җирле үзидарә органнары, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр:

хезмәткәрләр арасында коронавирус йогышын профилактикалау буенча кирәкле чаралар күрергә;

чит илләрдән ялга яисә Россия Федерациясеннән читкә чыгып киткән хезмәткәрләрне эшкә юл куймаска һәм аларны Россия Федерациясе территориясенә килеп төшкәннән соң 14 календарь көн эчендә үз-үзеңне изоляцияләү зарурилыгы турында кисәтергә кирәк.;

корреспонденцияне кабул итү һәм җибәрүне бары тик ведомствоара электрон документ әйләнеше системасы, электрон һәм почта элемтәсе аша гына тормышка ашырырга мөмкин.

9. Шуны билгеләргә: 01.04.202020 дән алып санитар-эпидемиологик хәлне яхшырту өчен кадәр:

муниципальара пассажирлар һәм багаж ташу гамәлгә ашырылмый;

йөкләрне Татарстан Республикасыннан җибәрүгә, шулай ук йөкләрне ташу белән бәйле булган йөкләрне ташу Татарстан Республикасы чикләрендә җибәрүче оешма тарафыннан Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнгән форма буенча бирелгән белешмә булганда гамәлгә ашырыла.

10. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы:

амбулатор-стационар, ашыгыч медицина ярдәме күрсәтүче медицина оешмаларының кискен вирус йогышлары симптомнары белән авыручыларга, шул исәптән хастаханәдән тыш пневмония белән авыручыларга медицина ярдәмен кабул итүгә һәм оператив күрсәтүгә, авырулардан биологик материалны сайлап алуга һәм коронавирус йогышына тикшеренүләр өчен күрсәткечләр буенча әзерлеген тәэмин итәргә;
 

http://pravo.tatarstan.ru/rus/npa_kabmin/post/?npa_id=555101

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International